นายทิฆัมพร วรรณภูมิ
นายกเทศมนตรีตำบลซาง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/04/2016
ปรับปรุง 29/05/2023
สถิติผู้เข้าชม 668091
Page Views 1092396
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นางจันทร์เพ็ญ เขื่อนพงษ์
รองปลัดเทศบาลตำบลซาง
เบอร์โทรศัพท์ 0933209919

นางสาวกัญชพร เขื่อนพงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวศิรินภา โคตรธรรม
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายพนมไพร เกษางาม
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวบุญรักษ์ หนึ่งชนะ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวนัฎภคมนต์ สร้อยผาบ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางบุญรักษ์ หนึ่งชนะ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา