นายทิฆัมพร วรรณภูมิ
นายกเทศมนตรีตำบลซาง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/04/2016
ปรับปรุง 02/06/2023
สถิติผู้เข้าชม 670849
Page Views 1096926
 
สมาชิกสภาเทศบาล

นายแดนชัย ชัยบัณฑิต
ประธานสภาเทศบาลตำบลซาง
เบอร์โทรศัพท์ 0879266186

นางกินรี จันทะศักดิ์
รองประธานาสภาเทศบาลตำบลซาง
เบอร์โทรศัพท์ 0890026174

นางจันทร์เพ็ญ เขื่อนพงษ์
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลซาง เลขาธิการสภา

นางบุญเที่ยง ขันติมนต์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลซาง เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ 0956567663

นายคมสัน ทองแดง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลซาง เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ 0923273556

นายสงบ ขันติมนต์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลซาง เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ 0934128515

นายอำพร อยู่เย็น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลซาง เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ 0848766709

นายวินิตย์ โพธิ์เบี้ยว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลซาง เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ 0651064540

นายสุดใจ นันธะชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลซาง เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ 0650120367

นายอานนท์ ศิริพรทุม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลซาง เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ 0653192341

นายบุญทัน แผ่นทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลซาง เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ 0928609122

นางกองมณี กองตัน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลซาง เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ 0630358763

นายสรสิน ผะผล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลซาง เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ 0833370920