นายทิฆัมพร วรรณภูมิ
นายกเทศมนตรีตำบลซาง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/04/2016
ปรับปรุง 02/06/2023
สถิติผู้เข้าชม 671234
Page Views 1097353
 
งานกิจการสภาฯ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556 (29 พ.ค. 66 | อ่าน 4 ครั้ง)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 (29 พ.ค. 66 | อ่าน 3 ครั้ง)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 (29 พ.ค. 66 | อ่าน 4 ครั้ง)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลซาง รายละเอียดการประชุมสมาเทศบาลตำบลซาง สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2566 (29 พ.ค. 66 | อ่าน 2 ครั้ง)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลซาง เรื่องรายละเอียดการประชุมสภาเทศบาลตำบลซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 (18 พ.ค. 66 | อ่าน 7 ครั้ง)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลซาง เรื่อง รายละเอียดการประชุมสภาเทศบาลตำบลซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 (09 ก.พ. 66 | อ่าน 39 ครั้ง)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลซาง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลซาง สมัยสามัญ ประจำปี 2566 และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 (07 ก.พ. 66 | อ่าน 36 ครั้ง)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 (18 พ.ย. 65 | อ่าน 45 ครั้ง)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 (18 พ.ย. 65 | อ่าน 42 ครั้ง)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 (18 พ.ย. 65 | อ่าน 36 ครั้ง)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (18 พ.ย. 65 | อ่าน 41 ครั้ง)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลซาง เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลซางว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 (11 พ.ย. 65 | อ่าน 44 ครั้ง)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลซาง เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 (17 ต.ค. 65 | อ่าน 38 ครั้ง)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565 (05 ก.ย. 65 | อ่าน 52 ครั้ง)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 (05 ก.ย. 65 | อ่าน 58 ครั้ง)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 (05 ก.ย. 65 | อ่าน 53 ครั้ง)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 (05 ก.ย. 65 | อ่าน 53 ครั้ง)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 (05 ก.ย. 65 | อ่าน 62 ครั้ง)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 (05 ก.ย. 65 | อ่าน 41 ครั้ง)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (05 ก.ย. 65 | อ่าน 51 ครั้ง)