นายทิฆัมพร วรรณภูมิ
นายกเทศมนตรีตำบลซาง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/04/2016
ปรับปรุง 30/05/2023
สถิติผู้เข้าชม 668310
Page Views 1092762
 
กองคลัง

นางสาวศิรินภา โคตรธรรม
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางเพ็ญนภา แน่นอุดร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

น.ส.ดาวรรณ์ บุพศิริ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

น.ส.ชุลีกร ึคำจุมพล
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นายอดิศักดิ์ คิดโสดา
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวศิรินนภัส ธนพุฒิวณิชย์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางวิภาพร ชานุชิต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายนิธาน เขื่อนพงษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นายพัชระพงษ์ จันทร์แดง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นายกฤษดา ใจหมั่น
พนักงานจ้างเหมา