นายทิฆัมพร วรรณภูมิ
นายกเทศมนตรีตำบลซาง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/04/2016
ปรับปรุง 30/05/2023
สถิติผู้เข้าชม 668292
Page Views 1092744
 
ประกาศ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (13 มี.ค. 66 | อ่าน 57 ครั้ง)
หลักเกณการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (21 ก.พ. 66 | อ่าน 72 ครั้ง)
ประกาศ ก.ท.จ. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (21 ก.พ. 66 | อ่าน 46 ครั้ง)
ประกาศ ก.ท.จ.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล การประเมินผลการปฏิบัติงาน (21 ก.พ. 66 | อ่าน 47 ครั้ง)
ประกาศ ก.ท.จ . เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ (20 ก.พ. 66 | อ่าน 72 ครั้ง)
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล ประจำปี 2565 (05 เม.ย. 65 | อ่าน 169 ครั้ง)