นายทิฆัมพร วรรณภูมิ
นายกเทศมนตรีตำบลซาง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/04/2016
ปรับปรุง 02/06/2023
สถิติผู้เข้าชม 671352
Page Views 1097480
 
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 (18 พ.ค. 66 | อ่าน 7 ครั้ง)
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 (01 มี.ค. 66 | อ่าน 40 ครั้ง)
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 10 (21 ก.ย. 65 | อ่าน 39 ครั้ง)
ประกาศการโอนงบประมราณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 9 (13 ก.ย. 65 | อ่าน 125 ครั้ง)
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 8 (17 ส.ค. 65 | อ่าน 63 ครั้ง)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 7 (26 ก.ค. 65 | อ่าน 68 ครั้ง)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 6 (20 ก.ค. 65 | อ่าน 73 ครั้ง)
โอนงบประมาณรายจ่านยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 5 (20 มิ.ย. 65 | อ่าน 94 ครั้ง)
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 (20 พ.ค. 65 | อ่าน 104 ครั้ง)
ประกาศการโอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 4 (19 พ.ค. 65 | อ่าน 104 ครั้ง)
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3 (14 มี.ค. 65 | อ่าน 117 ครั้ง)
ประกาศการโอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 (28 ธ.ค. 64 | อ่าน 133 ครั้ง)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 (01 พ.ย. 64 | อ่าน 147 ครั้ง)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายปี 2564 ครั้งที่ 15 (22 ก.ย. 64 | อ่าน 170 ครั้ง)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายปี 2564 ครั้งที่ 14 (01 ก.ย. 64 | อ่าน 160 ครั้ง)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายปี 2564 ครั้งที่ 13 (23 ส.ค. 64 | อ่าน 166 ครั้ง)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายปี 2564 ครั้งที่ 12 (17 ส.ค. 64 | อ่าน 167 ครั้ง)
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 11 (30 ก.ค. 64 | อ่าน 148 ครั้ง)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายปี 2564 ครั้งที่ 10 (06 ก.ค. 64 | อ่าน 143 ครั้ง)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายปี 2564 ครั้งที่ 9 (05 ก.ค. 64 | อ่าน 166 ครั้ง)